CENÍK TRÉNINKŮ

Skup. Informace ke skupině Tréninkové jednotky Měsíční Pololetní Roční
P Pohybová přípravka předškoláků (1x týdně) 4 TJ po 60 min / měsíc 300,- 1 350,- 2 600,-
Z začátečníci 4 TJ po 60 min / měsíc 300,- 1 350,- 2 600,-
Z Začátečníci a bílé pásy mimo 8 TJ po 60 min / měsíc 550,- 2 600,- 5 000,-
C předzávodní přípravka 12 TJ po 75 min / měsíc - 2 800,- 5 400,-
B1,B2 zelené a fialové pásy -11 a 12 + 12 - 16 TJ po 75 -120 min / měsíc - 2 800,- 5 400,-
A Starší závodníci, SZS a SRS 16-20 TJ po 90-120 min / měs. - 2 800,- 5 400,-
D,E Dospělí 4-8 -12 TJ po 90 min / měsíc 600,- 2 700,- 5 200,-
Sourozenecké slevy – v případě 2 a více rodinných příslušníků v členské základně SK se všem cvičícím rodinným příslušníkům snižuje dlouhodobá platba dle tabulky:
P Pohybová přípravka předškoláků (1x týdně) 4 TJ po 60 min / měsíc - 1 350,- 2 500,-
Z Začátečníci, bílé 8 TJ po 60 min / měsíc - 2 600,- 4 800,-
B1,B2 A, D závodní oddíly a dospělí - - 2 800,- 5 200,-
kredity
D Pouze Dospělí (permanentka na 5 tréninků s platností na školní rok 2016/2017) - - - 450,-

Ceny jsou v ceníku uvedeny v Kč.

INFORMACE K PLATBÁM

  1. Měsíční platby jsou možné pouze pro skupiny P, Z a D. Musí být prokazatelně uhrazeny 1. trénink v měsíci. Hotové platby trenéři vybírají pouze v úterý a ve čtvrtek. Platba přes účet musí být doložena taktéž nejpozději na 1. tréninku daného měsíce, a to a) vytištěným dokladem o převodu, b) poslaným dokladem o převodu na e-mail SK (karateliberec@volny.cz)
  2. Všechny platby skupin C, B a A a dlouhodobé platby skupin P, Z a D musí být převáděny na účet SK (1805807463/0300, VS: rodné číslo dítěte), platba těchto částek v hotovosti není možná.
  3. U všech skupin lze zaplatit 1. měsíc (září) zvlášť, a následně do 15. října doplatit pololetní, či celoroční platbu sníženou o již zaplacenou částku měsíční platby. Stějně lze postupovat při platbě 2. pololetí. Platbu za únor uhradit zvlášť (1. trénink v měsíci) a 2. pololetí uhradit do 15. března.
  4. Zaplacené částky se nevrací, ani nepřevádí. Jedná se o členský poplatek, jehož prostřednictvím je členovi rezervováno místo ve skupině, zahrnující pronájem tělocvičny, ceny pro děti, vybavení a pomůcky, akce SK pro členy (Mikulášské besídky, oddílová soutěž, ….) apod. V případě zájmu o náhradu zmeškaných hodin, kontaktujte hlavní trenéry.
  5. V případě neuhrazeného členského poplatku v řádném termínu mají trenéři právo vyloučit cvičence z tréninku.

UŽIVATEL:

HESLO:

PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ KLUBU

KALENDÁŘ AKCÍ

NAŠI PARTNEŘI

NÁHLED Z GALERIE KLUBU

Borovice den 3
Website mocnak.com & cryosoft.czCopyright TOPlist© 2012 - 2022 SK Karate Shotokan Liberec   Všechna práva vyhrazena   Publikování obsahu bez souhlasu SK karate Shotokan Liberec zakázáno       RSS