TRÉNINK KARATE

8. KYU

KIHON (techniky na místě):

1. HD | ura-tsuki, tate-tsuki
2. HD | chudan-seiken-tsuki
3. HD | soto-mawashi-shuto-uchi (sek s nápřahem jako v soto-uke)
4. HD | yoko-otoshi-tetsui-uchi (do strany)
5. HD | mae-geri
6. HD | gedan-yoko-geri-kekomi
7. HD | chudan-yoko-geri-keage

KIHON-IDO (5x vpřed, 5x vzad):

1. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi oitsuki
2. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi age-uke
3. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi soto-uke
4. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi gedan-barai
5. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi uchi-uke
6. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi gyaku-tsuki
7. KkD | (ushiro)-ayumi-ashi shuto-uke
8. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi jodan-mae-geri (gedan kame-te)

KIHON-KUMITE:

1. Tori: HD | jodan oi-tsuki, Uke: HD | age-uke
2. Tori: HD | chudan-oi-tsuki, Uke: HD | soto-uke
3. Tori: HD | chudan-oi-tsuki, Uke: HD | uchi-uke
4. Tori: HD | gedan-oi-tsuki, Uke: HD | gedan-barai
5. Tori: HD | jodan-oi-tsuki, chudan-oi-tsuki, gedan-oi-tsuki, Uke: HD| age-uke, soto-uke, gedan-barai (stejnou rukou)

KATA: Hein Shodan

BUNKAI: Hein Shodan (názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik Kata Hein Shodan

Cena zkoušky: 200,-

7. KYU

KIHON (na místě):

1. HD | yoko-empi-uchi
2. HD | mae-empi-uchi
3. HD | shomen-uraken-uchi
4. HD | uchi-mawashi-shuto-uchi (sek s nápřahem jako u gedan-barai)
5. HD | osae-uke, tate-nukite (technika jako v Hein Nidan, 1. kiai)
6. HD | yoko-uraken-uchi (do strany, jako v Hein Nidan u keage)
7. HD | tate-uraken-uchi (do strany, jako v Hein Sandan)

KIHON-IDO (5x vpřed, 5x vzad):

1. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi sanbon-tsuki (kizami, gyaku, oi)
2. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi age-uke gyaku-tsuki
3. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi soto-uke gyaku-tsuki
4. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi gedan-barai gyaku-tsuki
5. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi uchi-uke gyaku-tsuki
6. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi gyaku-tsuki
7. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi osae-uke tate-nukite
8. KkD | (ushiro)-ayumi-ashi shuto-uke (do úhlu 45°)
9. KkD | (ushiro)-ayumi-ashi morote-uke
10. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi mae-geri oi-tsuki
11. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi na místě gyaku-uchi-uke, hineri-mae-geri gedan-barai
12. KiD | chudan-yoko-geri-keage (3x na každou stranu)
13. KiD | chudan-yoko-geri-kekomi (3x na každou stranu mawate)

GOHON-KUMITE (Útočník zahajuje v ZD, před zahájením cvičení hlásí název techniky. Obránce začíná překrokem z HD do ZD, poslední technika 1x protiútok gyaku-tsuki). Možno v kombinacích 5x vpřed/5x zpět NEBO 3x vpřed, 1x zpět, 1vpřed/3x vpřed, 1x zpět, 1x vpřed (mění se útočník/obránce)

1. Tori: ZD | ayumi-ashi jodan-oi-tsuki, Uke: ZD | opačný střeh (stejný postoj) ushiro-ayumi-ashi age-uke, poslední technika 1x protiútok gyaku-tsuki, kiai
2. Tori: ZD | ayumi-ashi chudan-oi-tsuki, Uke: ZD | ushiro-ayumi-ashi opačný střeh (stejný postoj) soto-uke, poslední technika 1x protiútok gyaku-tsuki, kiai
3. Tori: ZD | ayumi-ashi chudan-oi-tsuki, Uke: ZD | ushiro-ayumi-ashi uchi-ude-uke, poslední technika 1x protiútok gyaku-tsuki, kiai
4. Tori: ZD | ayumi-ashi gedan-oi-tsuki, Uke: ZD | ushiro-ayumi-ashi opačný střeh (stejný postoj) gedan-uke, poslední technika 1x protiútok gyaku-tsuki, kiai

KATA: Hein Nidan + kata z předchozích STV

BUNKAI: Hein Nidan - názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik

Cena zkoušky: 250,-

6. KYU

KIHON (na místě):
1. HD | (tate) age-empi-uchi
2. HD | jodan-mawashi-empi-uchi
3. HD | jodan-kosa-uke
4. HD | tate-shuto-uke ren-tsuki (Hein Sandan, předposlední fáze)
5. TD | jodan-haiwan-uke, soto-tetsui-uchi (gyaku rukou) (Hein Nidan, 1. a 2. fáze)
6. HD | mawashi-geri
7. ZD | chudan-gyaku-tsuki, jodan-kizami-tsuki (!-práce boků)

KIHON-IDO (5x vpřed, 5x vzad):
1. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi gyaku-sanbon-tsuki (gyaku-kizami-gyaku)
2. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi age-uke gyaku-tsuki soto-uke (možná výměna bloků)
3. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi soto-uke gyaku rukou uchi-uke soto-uke
4. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi gedan-barai oi-rukou uchi-uke gyaku-tsuki
5. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi gedan-barai hineri (zadní nohou)-mae-geri (kopající noha zpět do ZD)
6. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi gyaku-tsuki uchi-uke gyaku-tsuki
7. KkD | (ushiro)-ayumi-ashi shuto-uke překrok do ZD osae-uke gyaku-tate-nukite
8. KkD | (ushiro)-ayumi-ashi uchi-uke gyaku-tsuki
9. ZD | (ushiro)-ayumi-ashi hineri-mae-geri gyaku-tsuki (chudan kamae te)
10. KiD | chudan-yoko-geri-keage tate-uraken-uchi (3x na každou stranu)
11. KiD | chudan-joko.geri-kekomi, yoko-empi-uchi (3x na každou stranu)

SANBON KUMITE (Útočník zahajuje útok v ZD, před zahájením kombinace hlásí pořadí technik. Např. jodan, chudan, mae-geri. Obránce začíná v HD. Každá technika je provedena na obě strany.):

1. Tori: ZD | ayumi-ashi jodan-oi-tsuki, ayumi-ashi chudan-oi-tsuki, ayumi-ashi chudan-mae-geri; Uke: ZD | ushiro-ayumi-ashi age-uke, ushiro-ayumi-ashi soto-uke, ushiro-ayumi-ashi gedan-barai gyauku-tsuki
2. Tori: ZD | ayumi-ashi jodan-oi-tsuki, ayumi-ashi chudan-oi-tsuki, ayumi-ashi chudan-mae-geri; Uke: ZD | ushiro-ayumi-ashi age-uke, ushiro-ayumi-ashi uchi-uke, ushiro-ayumi-ashi gyaku-gedan-barai kizami-tsuki gyaku-tsuki
3. Tori: ZD | jodan oi-tsuki, chudan oi-tsuki, chudan-mae-geri; Uke: KkD | ushiro-ayumi-ashi jodan-haiwan-morote-uke, ushiro-ayumi-ashi morote-uchi-ude-uke, ushiro-ayumi-ashi sukui-uke překrok do ZD | gyaku-tsuki

KATA: Hein Sandan + kata z předchozích STV

BUNKAI: Hein Sandan - názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik

Cena zkoušky: 300,-

5. KYU

KIHON (na místě):

1. HD | chudan-kakiwake-uke mae-geri sanbon-tsuki (kombinace z jion)
2. HD | awase-tsuki
3. HD | do ZK yama-tsuki
4. HD | ushiro-geri
5. HD | do NaD morote-keito-uke morote-tensho-tsuki (oběma rukama najednou)
6. HD | do ZD soto-mawashi-haito-uchi uchi-mawashi-haito-uchi (stejnou oi-rukou)

KIHON-IDO:

1. FD | ayumi-ashi oi-tsuki / mawate
2. ZD | ayumi-ashi oi-tsuki chudan-gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi gedan-barai ayumi-ashi chudan-oi-tsuki
3. ZD | ushiro-ayumi-ashi age-uke ren-tsuki (možno provádět ve směru vpřed nebo mawate)
4. ZD | ushiro-ayumi-ashi age-uke hineri mae-geri (stáhnout nohu zpět) gyaku-tsuki
5. ZD | ayumi-ashi soto-uke (do KiD) yoko-empi a tate-uraken-uchi zpět do ZK gyaku-tsuki
6. ZD | ushiro-ayumi-ashi uchi-uke mae-ashi-geri-gyaku-tsuki (kop přední nohou)
7. KkD | ayumi-ashi shuto-uke do ZD soto-mawashi-uchi
8. KkD | ushiro-ayumi-ashi shuto-uke mae-mawashi-geri do ZD gyaku-tsuki / mawate
9. KkD | ushiro-ayumi-ashi morote-uke do ZD ren-tsuki
10. ZD | mae-geri jodan (vrátit kopající nohu zpět) chudan-mawashi-geri /mawate
11. ZD | ayumi-ashi mawashi-geri gyaku-tsuki / mawate
12. KiD | chudan-yoko-geri-kekomi yoko-empi-uchi yoko-uraken-uchi (3x na každou stranu)
13. ZD | ayumi-ashi ushiro-geri / mawate

OYO-IDO (zápasové kombinace):

1. BP: suri-ashi kizami-tsuki
2. BP: suri-ashi gyaku-tsuki
3. BP: suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi
4. BP: hineri-mae-geri
5. BP: hineri-mawashi-geri

KIHON-IPPON-KUMITE (Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná z HD. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi):

1. 2x Tori: ZD ayumi-ashi oi-tsuki jodan (migi) Uke: a) úkrok do ZD age-uke gyaku-tsuki (hidari) b) úkrok zpět na 45°do KkD tate-shuto-uke (nápřah na soto-mawashi-shuto-uchi) přešlap do ZD soto-mawashi-shuto-uchi jodan (hidari)

2. 2x Tori: ZD ayumi-ashi oi-tsuki chudan (migi) Uke: a) úkrok zpět do ZD (opačný postoj) soto-ude-uke gyaku-tsuki (hidari) b) úkrok do ZD (stejný postoj) soto-uke (migi) překrok do KiD yoko-empi-uchi

3. 2x Tori: ZD ayumi-ashi mae-geri chudan (migi) Uke: a) úkrok zpět do ZD gedan-barai gyaku-tsuki (hidari) b) úkrok zpět do ZD gyaku-gedan-barai kizami-tsuki jodan gyaku-tsuki chudan (hidari)

4. 2x Tori: ZD ayumi-ashi yoko-geri-kekomi chudan (migi) Uke: a) úkrok zpět na 45° do ZD soto-ude-uke chudan gyaku-tsuki chudan (hidari) b) úkrok zpět do FD chudan-haiwan-uke (hidari) překrok do ZD gyaku-soto-haito-uchi jodan (hidari)

KATA: Hein Yondan (+ 1 kata z předchozích STV)

BUNKAI KATA: Obránce útočníkovi určí útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté 1x naplno a) analýza 5 sekvencí vlastního výběru z Hein Yondan b) analýza min. 3 sekvencí z druhé předvené kata dle výběru zkoušejícího

KIME-WAZA: Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

1. 5x ZD gyaku-tsuki chudan
2. 5x ZD mae-geri chudan

Cena zkoušky: 350,-

4. KYU

KIHON:

1. HD kagi-tsuki
2. HD age-tsuki
3. HD manji-uke
4. HD do KiD yoko-morote-tsuki
5. HD do KiD fumikomi dopad do KiD s gedan-barai

KIHON-IDO:

1. FD ayumi-ashi sanbon-tsuki (FD oi-tsuki, ZD gyaku-tsuki, FD oi-tsuki) / mawate
2. ZD gyaku-tsuki (na místě) hineri-mae-geri dokročit vpřed tate-shuto-uke (gyaku rukou) oi-tsuki
3. ZD ushiro-ayumi-ashi soto-uke mae-yoko-geri-keage gyaku-tsuki (ZD)
4. ZD ayumi-ashi oi-tsuki překrok do KkD morote-uke zpět do ZD kizami-tsuki gyaku-tsuki
5. KkD ushiro-ayumi-ashi shuto-uke mae-ashi-geri (přední nohou) do ZD gyaku-tsuki
6. ZD na místě jodan kizami-tsuki chudan-gyaku-tsuki hineri-yoko-geri-kekomi chudan gyaku-tsuki
7. KkD ushiro-ayumi-ashi morote-uke do ZD ren-tsuki hineri mae-geri (stáhnout nohu zpět) gyaku-tsuki / mawate
8. ZD ushiro-ayumi-ashi uchi-uke ayumi-ashi ushiro-geri dokrok do ZD s uraken-uchi ayumi-ashi oi-tsuki
9. KiD yoko-geri-keage yoko-geri-kekomi (překrok přes kosa-dachi kop rotace trupu ve směru a druhou noho druhý kop)
10. ZD ayumi-ashi ashi-barai gyaku-tsuki

OYO-IDO:

1. BP: yori-ashi kizami-tsuki
2. BP: yori-ashi gyaku-tsuki
3. BP: yori-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi
4. BP: yori-ashi oi-mae-geri
5. BP: yori-ashi oi-mawashi-geri

KIHON-IPPON-KUMITE (Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná v HD. Každá technika je provedena alespoň 2x na obě strany (hidari/migi):

1. 2x Tori: ZD ayumi-ashi oi-tsuki jodan (migi) Uke: a) úkrok zpět levou na 45° do HsD sokumen(age)-uke jodan yoko-geri-keage, překrok do KiD yoko-empi-uchi b) úkrok zpět do ZD age-uke jodan (hidari) (půlkrok stažení přední nohy) hineri-mae-geri chudan tate-empi-uchi jodan

2. 2x Tori: ZD ayumi-ashi oi-tsuki chudan (migi) Uke: a) úkrok zpět do ZD uchi-ude-uke kizami-tsuki jodan gyaku-tsuki chudan (hidari) b) úkrok zpět na 45° do KkD shuto-uke (hidari) oi-mae-geri (oi-mawashi-geri) překrok do ZD gyaku-tate-nukite chudan

3. 2x Tori: ZD ayumi-ashi mae-geri chudan (migi) Uke: a) stažení pravé nohy do NaD migi gedan-barai, tate-shuto-uke vykročení do ZD mae-empi-uchi b) úkrok zpět do KkD sukui-uke překrok do ZD gyaku-tsuki chudan (hidari)

4. 2x Tori: ZD ayumi-ashi yoko-geri-kekomi chudan Uke: a) úkrok do strany 90° ZD ushiro-chudan-barai yoko-geri-kekomi KiD yoko-empi-uchi b) úkrok zpět do ZD gyaku-gedan-barai kizami-tsuki jodan gyaku-tsuki chudan

5. 2x Tori: ZD ayumi-ashi mawashi-geri jodan Uke: a) úkrok 90° do ZD haiwan-uchi-uke jodan gyaku-tsuki chudan b) úkrok otočením 135° do KiD tate-heiko-shuto-uke yori-ashi yoko-empi-uchi

KATA: Hein Godan (+ 1 kata z předchozích STV)

BUNKAI-KATA (Obránce určí útočníkovi útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté 1x naplno):

1. analýza 5 sekvencí dle vlastního výběru z Hein Godan
2. analýza minimálně 3 sekvencí z druhé provedené katy vybrané zkoušejícím

KIME-WAZA (Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi):

1. 5x ZD gyaku-tsuki chudan
2. 5x ZD mae-geri chudan
3. 5x ZD kizami-tsuki jodan
4. 5x ZD yoko-geri-kekomi-chudan

Cena zkoušky: 400,-

3. KYU

KIHON:

1. HD do SD: mawashi-kake-uke a teisho-awase-tsuki (např. kata UNŠU)
2. BP: hineri ura-mikazuki-geri
3. BP: hineri ura-mawashi-geri

KIHON-IDO:

1. ZD ayumi-ashi gyaku-sanbon-tsuki (ZD gyaku-tsuki FD oi-tsuki ZD gyaku-tsuki) / mawate
2. ZD ayumi-ashi ren-tsuki uchi-uke stejná ruka yoko-uraken-uchi gyaku-tsuky / mawate
3. ZD ayumi-ashi jodan-kizami-tsuki gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi uchi-uke gyaku-tsuki mawashi-geri gyaku-tsuki / mawate
4. ZD ayumi-ashi jodan-kizami-tsuki ushiro-ayumi-ashi age-uke mae-yoko-geri-kekomi gyaku-tsuki ayumi-ashi gyaku-tsuki / mawate
5. ZD ayumi-ashi soto-uke yoko-empi (KiD) tate-uraken-uchi(KiD) gyaku-tsuki (ZD) / mawate
6. ZD ayumi-ashi gyaku-tsuki hineri mae-geri mawashi-geri (stejná noha, bez pokládání) gyaku-tsuki / mawate

OYO-IDO:

1. BP: suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki (gyaku-tsuki kizami-tsuki)
2. BP: suri-ashi yoko-uraken-uchi
3. BP: yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki (gyaku-tsuki kizami-tsuki)
4. BP: yori-ashi yoko-uraken-uchi
5. BP: hineri-mae-geri suri-ashi gyaku-tsuki
6. BP: hineri mawashi-geri suri-ashi gyaku-tsuki
7. BP: yori-ashi oi-mae-geri gyaku-tsuki
8. BP: yori-ashi oi-mawashi-geri gyaku-tsuki

KAESHI-KIHON-IPPON-KUMITE (Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná v HD. Po provedení prvního útoku se mění role obránce a útočníka. Každá technika je provedena alespoň 2x na obě strany (hidari/migi):

1.) T: ZD ayumi-ashi oi-tsuki jodan (migi)
     U: ZD ushiro- ayumi-ashi age-uke (hidari)
     U->T: ZD ayumi-ashi oi-tsuki jodan (migi)
     T->U: ZD 45° ushiro- ayumi-ashi tate-shuto-ukeZD chudan-gyaku-tsuki (hidari)
2.) T: ZD ayumi-ashi oi-tsuki chudan (migi)
     U: KKD 45°ushiro- ayumi-ashi shuto-uke (hidari)
     U->T: ZD ayumi-ashi chudan-mae-geri (migi)
     T->U: ZD ushiro-ayumi-ashi gyakugedan-baraijodan-kizami-tsukichudan-gyakutsuki (hidari)
3.) T: ZD ayumi-ashi chudan-oi-tsuki (migi)
     U: ZD ushiro- ayumi-ashi gyaku-gedan-barrai (migi)
     U->T: ZD hineri-chudan-yoko-geri-kekomi
     T->U: ZD 45° gedan-baraichudan-gyaku-tsuki (hidari)

KATA: 

Tekki Shodan - Dále ZK vybere 1 kata z dosud uvedeného programu předchozích STV

SHITEI-KATA

Jion

BUNKAI-KATA (Obránce určí útočníkovi útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté 1x naplno):

1. Analýza 5 sekvencí dle vlastního výběru z Tekki Shodan
2. Předvedení a analýza 5 sekvencí u Shitei kata

KIME-WAZA (Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi):

5x Kamae /: gyaku-tsuki chudan   5x Kamae /: kizami-tsuki jodan
5x Kamae /: mae-geri chudan       5x Kamae /: yoko-geri-kekomi chudan

Cena zkoušky: 450,-

2. KYU

KIHON:
1. BP: oi-mae-geri bez položení nohy na zem oi-mawashi-geri gyaku-tsuki
2. BP: gyaku-tsuki oi-mawashi-geri / hineri-ura-mawashi-geri
3. BP: hineri mae-geri (vrátit nohu do původního postavení) oi-mae-geri gyaku-tsuki oitsuki


KIHON-IDO:
1. ZD age-uke(na místě – práce boků) ayumi-ashi mae-geri kizami-tsuki gyaku-tsuki / mawate
2. ZD ayumi-ashi mae-geri (jodan) gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi (KkD) shuto-uke (ZD) tate-nukite ayumi-ashi (KkD) shuto-uke / mawate
3. ZD ayumi-ashi ren-tsuki hineri-mae-geri-keage(zadní nohou kop a dokročit vpřed) gyaku rukou tate-shuto-uke(v sagi-ashi-dachi) oi-tsuki (s dopadem) ushiro-ayumi-ashi gedanbarai / mawate
4. ZD ayumi-ashi sanbon-tsuki mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět do výchozího postoje) gyaku-tsuki gedan-barai / mawate
5. ZD ayumi-ashi ashi-barai kizami-tsuki gyaku-tsuki


OYO-IDO:
1. BP: Suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki hineri-mawashi-geri
2. BP: Suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi gyaku-tsuki hineri-mawashi-geri
3. BP: Suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki hineri-ura-mawashi-geri
4. BP: yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki yori-ashi oi-mae-geri
5. BP: yori-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi gyaku-tsuki yori-ashi oi-mawashi-geri
6. BP: yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki yori-ashi oi-ura-mawashi-geri
7. BP: Hineri-mawashi-geri suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki
8. BP: Hineri-mae-geri suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki


JIYU-IPPON-KUMITE:
Útočník i obránce zahajuje útok z Kamae, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku.
Každá technika je provedena alespoň 2x na obě strany (hidari/migi). Důležitá je forma a
zanchin.
1. 2x T: BP: ayumi-ashi oi-tsuki jodan
        U: BP: a) ústup 45° ushiro-suri-ashi tate-shuto-uke jodan gyaku-tsuki chudan;
                  b) suri-ashi nagashi-uke ura-tsuki
2. 2x T: BP: ayumi-ashi oi-tsuki chudan
        U: BP: a) taisabaki 45° soto-ude-uke chudan gyaku-tsuki chudan;
                  b) ushiro-ayumi-ashi gyaku-seiryuto-gedan-uke uraken-uchi
3. 2x T: BP: hineri mae-geri chudan
        U: BP: a) ushiro-suri-ashi gedan-barai gyaku-tsuki;
                  b) ushiro-ayumi-ashi 45° gedan-barai stažení přední nohy s gyaku- tateshuto-uke výpad přední nohou kizami-tsuki jodan
4. 2x T: BP: hineri yoko-geri-kekomi chudan
        U: BP: a) 45° taisabaki soto-ude-uke gyaku-tsuki chudan;
                  b) taisabaki gedan-haiwan-uke taisabaki 180° ushiro-mawashi-empiuchi


KATA:
ZK vybere jednu kata z řady kata Heian, Tekki Shodan


SHITEI KATA:
Kanku Dai


TOKUI KATA:
- dle vlastního výběru z (Bassai Dai, Jion, Empi, Kanku-Sho, Hangetsu)


BUNKAI-KATA:
(Předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!)
a) Předvedení a analýza bunkai Kanku Dai
b) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z Tokui kata


KIME-WAZA:
Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).
5x Kamae /: kizami-tsuki gyaku-tsuki chudan   5x Kamae /: yoko-mawashi-uraken-uchi
5x Kamae /: mawashi-geri                            5x Kamae /: ura-mawashi-geri

Cena zkoušky: 500,-

1. KYU

KIHON:
1. BP: ushiro-geri
2. BP: ushiro-ura-mawashi-geri
3. BP: mae-geri yoko-geri ushiro-geri (stejnou nohou bez položení)


KIHON-IDO:
1. ZD ayumi-ashi mae-mawashi-geri ayumi-ashi jodan-mawashi-geri gyaku-tsuky na místě uchi-uke gyaku-tsuki /mawate
2. ZD ayumi-ashi jodan-mae-geri gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi (KkD) shuto-uke do (ZD) gyaku-tate-nukite ayumi-ashi jodan-ura-mawashi-geri gyaku-tsuki /mawate
3. KkD do ZD gyaku-tsuki (na místě) ayumi-ashi gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi v (KkD) shuto-uke ayumi-ashi shuto-uke
4. ZK vybere KIHON-IDO kombinace dle vlastního výběru (z kombinací technik předchozích STV KYU)


OYO-IDO:
1. BP: Oi-mae-geri (vrátit nohu zpět) hineri-mawashi-geri suri-ashi yoko-mawashiuraken-uchi suri-ashi gyaku-tsuki
2. BP: Yori-ashi oi-ura-mawashi-geri (kop přední nohou) suri-ashi yoko-mawashiuraken-uchi gyaku-tsuki
3. BP: Yori-ashi oi-mai-geri (kop přední nohou) suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki
4. BP: Yori-ashi oi-mae-geri hineri-yoko-geri-kekomi suri-ashi yoko-mawashi-urakenuchi gyaku-tsuki
5. BP: Suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki ushiro-yori-ashi soto-uke hineri-mawashi-geri
6. BP: Suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi ushiro-ayumi-ashi soto-uke suri-ashi gyakutsuki

7. BP: Hineri mae-geri (nohu zpět do výchozí pozice) ushiro-geri gyaku-tsuki
8. BP: Ayumi-ashi ashi-barrai ushiro-geri gyaku-tsuki
9. BP: Yori-ashi yoko-geri-kekomi suri-ashi gyaku-tsuki


JIYU-IPPON-KUMITE:
Útočník i obránce zahajuje útok z Kamae, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku.
Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).
1. 2x T: BP: ayumi-ashi oi-tsuki jodan
        U: BP: a) 45° ushiro-ayumi-ashi age-uke jodan oi-mawashi-geri chudan gyakutsuki chudan
                  b) stažení přední nohy s hirate-barai výpad s teisho-uchi chudan (obloukový úder)
2. 2x T: BP: ayumi-ashi oi-tsuki chudan
        U: BP: a) yoko-suri-ashi gyaku-tsuki chudan
                  b) de-ai hineri-mae-geri kopající noha zpět s gedan-barai (blok oi-tsuki) kizami-tsuki jodan
3. 2x T: BP: mae-geri chudan
        U: BP: a) suri-ashi gedan-juji-uke, 45° taisabaki yoko-shuto-uchi jodan
                  b) ayumi-ashi osa-uke (zakročit za soupeře) mawate (180°) s nagashi-uke gyaku-tsuki chudan 
4. 2x T: BP: mawashi-geri jodan
        U: BP: a) yoko-suri-ashi 90°haiwan-uke jodan gyaku-tsuki chudan
                  b) Štažení přední nohy awase-shuto-uke hineri-mawashi-geri jodan


KATA:
ZK vybere jednu kata z řady kata Heian, Tekki Shodan


SHITEI KATA:
Bassai Dai


TOKUI KATA:
- dle vlastního výběru z (Empi, Kanku-Sho, Bassai-Sho, Hangetsu)


BUNKAI-KATA:
(Předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!)
a) Předvedení a analýza bunkai kata Bassai Dai
b) Ánalýza 5 sekvencí vlastního výběru z jedné Tokui kata, kterou si vybral k demonstraci


KIME-WAZA:
Zkušební komisař vybere dle svého uvážení techniky z předchozích ŠTV. Každá technika je
provedena na obě strany (hidari/migi).

Cena zkoušky: 550,-

UŽIVATEL:

HESLO:

PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ KLUBU

KALENDÁŘ AKCÍ

NAŠI PARTNEŘI

NÁHLED Z GALERIE KLUBU

Oddílová soutěž 2014 - odpolední program
Website mocnak.com & cryosoft.czCopyright TOPlist© 2012 - 2022 SK Karate Shotokan Liberec   Všechna práva vyhrazena   Publikování obsahu bez souhlasu SK karate Shotokan Liberec zakázáno       RSS