Podpora sportovních činností dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2023 od Libereckého kraje

Podpora sportovních činností dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2023 od Libereckého kraje

01.02.2024

4.26 Podpora sportovních činností dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2023 od Libereckého kraje – povinnost informovat o dotaci a její využití.

V roce 2023 na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace z fondů Libereckého kraje získal SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC z.s. dotaci ve ve výši Kč = 228.480,- Kč.

Jelikož je příjemce dotace povinen průkazně informovat rodiče o konkrétním využití těchto poskytnutých prostředků z rozpočtu Libereckého kraje, sdělujeme:

  • Klub využil prostředky na úhradu pronájmu tělocvičny a zázemí klubu za rok 2023.
  • Měsíční nájemné včetně paušálu na energie a vodu činní Kč = 33.000,- Kč. 
  • Roční úhrady za nájemné a paušálu na energie a vodu byly Kč = 375.740,- Kč.
  • Dotace ve výši Kč = 228.480,- Kč byla využita na úhradu těchto plateb.

Zpracoval 
Tomáš Krčmařík
člen výkonného výboru (účetní klubu)

Fotogalerie
Naši partneři
Město Liberec
MaMi Rádlo s.r.o.
Versoft s.r.o.
Liberecký kraj
Liberecká Drbna