Pravidla pro inzerci bazar

Pravidla pro inzerci bazar

 1.  

Úvodní ustanovení

Zapsaný spolek SK KARATE - SHOTOKAN LIBEREC, z.s., se sídlem na adrese Borový vrch 310/37, Liberec XIII – Nové Pavlovice, 460 01 Liberec, IČO: 70851450, je provozovatelem internetového bazaru na serveru skkarate-liberec.cz (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese (URL): https://www.skkarate-liberec.cz/clenska-sekce/bazar.html (dále jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží a / nebo služeb (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených pravidel pro inzerci.

II.

Inzerent nesmí na Server vložit inzerát propagující násilí, rasovou nesnášenlivost, inzeráty pornografického charakteru, inzeráty, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem a / nebo inzeráty na zboží, jehož prodej je zakázán či omezen, či které bylo získáno v rozporu s právními předpisy.

III.

Pokud je k prodeji a / nebo nákupu zboží a / nebo poskytnutí služby nutné schválení, koncese nebo jiné povolení, je Inzerent oprávněn vložit inzerát na Server pouze v případě, že mu bylo takové schválení, koncese nebo jiné povolení uděleno.

 IV.

Text inzerátu ani soubory připojené k inzerátu uveřejněného na Serveru nesmí obsahovat obchodní sdělení, reklamu, URL adresu / adresy, emailovou adresu / adresy, telefonní číslo / čísla, číslo bankovního účtu ani jakékoli jiné kontaktní či identifikační údaje fyzických
a právnických osob. Na Serveru dále nesmí být zveřejňovány inzeráty obsahující kontaktní údaje na fyzické a právnické osoby nebo internetové stránky mimo místa pro tyto údaje určená.

V.

Vkládání inzerátů se dále řídí těmito pravidly

 1. Server je výhradně určen k nabídce zboží a služeb. Umístit na Server poptávkový inzerát nebo jiné sdělení není přípustné.
 2. Inzeráty není povoleno vkládat duplicitně (inzerovat určité zboží nebo službu ve více než jednom inzerátu nebo nabízet odděleně více exemplářů stejného druhu zboží, lišících se například barvou nebo velikostí).
 3. Nabízené zboží nebo služba a / nebo forma jejich nabídky nesmí být v rozporu s filozofií hlavní nebo vedlejší činnosti spolku.
 4. Text inzerátu
 1. Musí být napsaný česky a musí jednoznačně popisovat, co je předmětem nabídky inzerátu.
 2. Nesmí obsahovat vulgární a nevhodná slova nebo znaky (vykřičník, otazník, smajlíky, odrážky apod.), slova psaná verzálkami, otázky, zvolací věty, neobjektivní výrazy, reklamní nebo obchodní sdělení, kontaktní údaje a URL odkazy, zmínky o konkurenci
  a informace, které nesouvisí s nabízeným zbožím / službou.
 1. Fotografie
 1. Musí se vždy vztahovat pouze ke konkrétnímu nabízenému zboží.
 2. Musí být originálně pořízeny Inzerentem a musí zobrazovat skutečný stav nabízeného předmětu. Není povoleno vkládat fotografie katalogové, poskytnuté od dodavatelů či fotografie stažené z jiných webových stránek nebo z inzerátů jiných Inzerentů ať už na Serveru nebo na jiném inzertním serveru.
 3. Nesmí obsahovat loga, vodoznaky, reklamní sdělení, textové informace ani jiné grafické úpravy a prvky.


VI.

Na Server je možno vkládat inzeráty s nabídkou zboží nebo služeb týkajících se pouze oblasti, která je vymezena ve stanovách společnosti jako hlavní nebo vedlejší činnost.

Tyto pravidla pro inzerci nabývají platnosti a účinnosti 1. 10. 2022. 

Fotogalerie
Naši partneři
Město Liberec
MaMi Rádlo s.r.o.
Versoft s.r.o.
Liberecký kraj
Liberecká Drbna