SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ/AUDIO/VIDEO ZÁZNAMŮ

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ/AUDIO/VIDEO ZÁZNAMŮ

Souhlasím s tím, aby SK KARATE - SHOTOKAN LIBEREC, z.s. (dále jen Sk karate Liberec) použil vytvořené fotografie nebo audio/video záznam mé osoby/mého dítěte (dále jen materiál).
Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií a audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:

  1. SK KARATE - SHOTOKAN LIBEREC, z.s. je oprávněna užít fotografie a audio/video materiál pro svou vlastní potřebu a pro účely prezentace své práce na všech sociálních sítích a webových stránkách, které SK KARATE - SHOTOKAN LIBEREC, z.s.  zřizuje.
  2. Dále je SK KARATE - SHOTOKAN LIBEREC, z.s. oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a audio/video materiálů jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).

Souhlasím s tím, že fotografie a audio/video materiály mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část.
Souhlasím s tím, aby SK KARATE - SHOTOKAN LIBEREC, z.s. , tyto materiály případně i ve spojení s mými identifikačními údaji výše zpracovávaly za účelem archivace, prezentace na sociálních sítích a webových stránkách a za účelem poskytování licencí k těmto materiálům.

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to emailem doručeným na karateliberec@volny.cz, případně zprávou doručenou na další kontaktní místa uvedená v zásadách zpracování osobních údajů. 

Beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

Více informací o zpracování osobních údajů v SK KARATE - SHOTOKAN LIBEREC, z.s. a o souvisejících právech subjektů údajů naleznete na http://www.skkarate-liberec.cz.

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem / zakliknutím tlačítka se souhlasem dobrovolně. V případě, že osoba, jejíž fotografie jsou pořizovány, nedosáhla věku 18‐ti let, nebo není právně způsobilá k podpisu tohoto souhlasu  zakliknutí tlačítka se souhlasem, podepíše souhlas / zaklikne tlačítko se souhlasem její oprávněný zástupce.

Fotogalerie
Naši partneři
Město Liberec
MaMi Rádlo s.r.o.
Versoft s.r.o.
Liberecký kraj
Liberecká Drbna