Závazné platební a storno podmínky

Závazné platební a storno podmínky

I.
Úvodní ustanovení

Zapsaný spolek SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z.s., se sídlem na adrese Borový vrch 310/37, Liberec XIII – Nové Pavlovice, 460 01 Liberec, IČO: 70851450 (dále jen „SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z.s.“), je zprostředkovatelem nebo organizátorem níže vymezených soustředění, soutěží, výjezdů a seminářů (dále i „akce“).  

II.
Platební podmínky

Poplatek za akci je nutno uhradit nejpozději 10 dní před konáním akce, pokud podmínky akce nestanoví jinak. V případě, že stanovený poplatek nebude uhrazen, SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z.s. je oprávněn závaznou přihlášku zrušit a obsadit místo jiným účastníkem bez náhrady. 

III.
Zrušení účasti na akci ze strany účastníka

Pokud se účastník na akci nedostaví, uhrazený poplatek se nevrací.

V případě, že účastník chce zrušit svou účast na akci, je nutno toto provést zasláním e-mailu na adresu karateadmin@volny.cz s udáním důvodu. Následně postupuje SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z. s. v souladu s níže uvedeným:

a) Soustředění SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z. s.

Zrušení účasti

Výše vrácené částky poplatku

14 a více dní před konáním soustředění

50 %

7 až 14 dní před konáním soustředění

30 %

0 až 6 dní před konáním soustředění

0 %

Při zdravotních obtížích je možno po dohodě s SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z.s. vrátit maximálně 50 % z celkové uhrazené částky účastníkem, jinak se postupuje dle výše uvedeného.

b) Mezinárodní soustředění

Zrušení účasti

Výše vrácené částky poplatku

Startovné a kurzovné po zaplacení a registraci

0 %

Ubytování - 7 a více dní před konáním soustředění

100 %

Ubytování - 0 až 6 dní před konáním soustředění

0 %

Doprava

0 %

Poznámka: u dopravy je v případě nalezení náhradníka vrácen poplatek v plné výši.

c) Soustředění reprezentace ČR

Řídí se storno podmínkami Českého svazu karate z.s. (dále jen „ČSKe“), reprezentace a jednotlivých provozovatelů akce.
Poznámka: Případné částečné vrácení uhrazených plateb je nutno řešit prostřednictvím SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z. s.

d) Výjezdy reprezentace

Řídí se storno podmínkami ČSKe a reprezentace, případně smluvními a storno podmínkami jednotlivých partnerů ČSKe. 
Poznámka: SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z. s. je pouze zprostředkovatelem, přičemž provádí toliko registraci. Případné částečné vrácení uhrazených plateb si řeší závodník individuálně.

e) Mezinárodní soutěže se SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z. s. 

Zrušení účasti

Výše vrácené částky poplatku

Startovné po zaplacení a registraci

0 %

Doprava automobilemV případě nemoci

50 %

V ostatních případech

0 %

Letenky
Výše je určena dle domluvy s leteckou společností

0–50 %

Ubytování - 10 a více dní před konáním soutěže

0–100 % (dle pokynů k akci)

Ubytování - 0 až 9 dní před konáním soutěže

0 %

f) Národní soutěže

Druh soutěže

Výše vrácené částky poplatku

Startovné krajský pohárV případě nemoci

100 % (nutno doložit)

V ostatních případech

0 %

Startovné národní pohárV případě nemoci

100 % (nutno doložit)

V ostatních případech

0 %

Startovné mezinárodní soutěže v ČR

0 %

Poznámka: U krajského a národního poháru je nutno zaslat na e-mail karateadmin@volny.cz doložení zdravotního potvrzení o prodělané nemoci, bez čehož nelze s organizátory soutěží následně komunikovat.

Zrušení účasti

Výše vrácené částky poplatku

Ubytování - 7 a více dní před konáním soutěže

budete informováni

Ubytování - 0 až 6 dní před konáním soutěže

0 %

Doprava

0 %

Poznámka: u dopravy je v případě nalezení náhradníka vrácen poplatek v plné výši.

g) Semináře SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z.s.

Zrušení účasti po zaplacení kurzovného

Výše vrácené částky poplatku

Kurzovné

0 %

IV.
Platby jinde neuvedené

V případě poplatků nespecifikovaných v těchto platebních a storno podmínkách se postupuje individuálně v souladu s rozhodnutím výkonného výboru nebo se poplatek nevrací.

V.
Poplatek za zpracování storno akce ze strany účastníka

Administrativní poplatek za storno akce ze strany účastníka činí 250 Kč. O tuto částku bude vždy ponížen vrácený poplatek (nebo jeho poměrná část). 

VI.
Zrušení kurzu ze strany SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z. s.

  1. Účastník může navštívit akci v náhradním termínu, který stanoví SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z.s., nebo
  2. bude poplatek v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byla akce uhrazena, nebo
  3. poplatek je možné využít na jinou volnou akci dle dohody s účastníkem.

VII.
Zrušení akce z důvodu vyšší moci

  1. V případě zrušení akce z důvodu vyšší moci jsou účastníci co nejdříve kontaktováni a zaplacené poplatky jsou jim po dohodě převedeny na náhradní termín akce nebo budou poplatky vráceny v plné výši bankovním převodem na účet, z kterého byla akce uhrazena.
  2. V případě zrušení akce ze strany pověřeného organizátora nebo pořadatele bude nabídnuta možnost převedení poplatků na jinou vybranou akci v daném roce nebo budou poplatky vráceny v plné výši bankovním převodem na účet, z kterého byla akce uhrazena.


Tyto závazné platební a storno podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 10. 2022.        

Petra Piskačová
předseda výkonného výboru
SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z. s.

Fotogalerie
Naši partneři
Město Liberec
MaMi Rádlo s.r.o.
Versoft s.r.o.
Liberecký kraj
Liberecká Drbna